ເຂົ້າປຽກເຂົ້າ

15 ນາທີ ກະກຽມ

1 ຊົ່ວໂມງ ປຸງແຕ່ງ

10 ທ່ານ (2 ຖ້ວຍ)

ກ່ຽວກັບສູດອາຫານນີ້

ແກງຊຸບຮ້ອນທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຜັກແຊບ ແລະ ເຂົ້າເຂົ້າປຽກທີ່ນຸ້ມນວນ. ເໝາະສຳລັບມື້ທີ່ມີອາກາດເຢັນ! (ອາຫານຈານນີ້ສາມາດເຮັດໃສ່ໝໍ້ໃຫຍ່ເພື່ອລ້ຽງຊຸມຊົນໄດ້! ຖ້າທ່ານຢາກຕັດຈຳນວນອາຫານລົງ, ແມ່ນຕັດລົງເຄິ່ງເຄີ່ງໜຶ່ງ).

ສູດອາຫານໂດຍ: ເຮຣິສ ພົມສຸວັນດາລາ
ຮູບພາບໂດຍ: ຄາຍລີ ໂຮບ

ສ່ວນປະກອບ

 • ຂິງ 4 ປ່ຽງ
 • ຫົວສີໄຄ 1 ຕົ້ນ
 • 1 ຈອກ ນ້ຳປາເຈ
 • ຫົວກະລົດ ຊອຍ 2 ຈອກຕວງ
 • ຜັກເຊເລິຣີ ຊອຍ 2 ຈອກຕວງ
 • ເຂົ້າຫອມມະລິສຸກ 12 ຈອກຕວງ
 • ເຫັດ 1 ຈອກ
 • ກະທຽມຟັກລະອຽດ
 • ນ້ຳມັນຜັກເພື່ອທອດກະທຽມ
 • ນ້ຳສຳລັບນ້ຳຊຸບ

ເຄື່ອງປຸງແນະນຳຕ່າງໆ 

 • ທອດກະທຽມ
 • ໝາກເຜັດ
 • ຝານໝາກນາວ
 • ຜັກຊີ ຫຼື ຫອມບົ່ວ
 • ໝາກເພັດສີຣາຊາ
 • ໝາກເພັດຈຽວ
Khao Piak Khao

ຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ

 1. ເພີ່ມຂິງ ແລະ ຫົວສີໄຄໃສ່ໝໍ້ໃຫຍ່ພ້ອມນ້ຳເຄິ່ງໝໍ້.
 2. ຕົ້ມນ້ຳໃຫ້ຟົດ ແລ້ວເພີ່ມ ນ້ຳປາເຈ.
 3. ໃສ່ຫົວກະລົດຊອຍ ແລະ ຜັກເຊເລິຣີ ແລະ ຕົ້ມໃຫ້ຟົດໃນໄຟສູງເປັນເວລາ 15 ນາທີ.
 4. ເພີ່ມເຂົ້າຫອມມະລິ 12 ຈອກ, ຄົນເລື້ອຍໆເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄໝ້ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ. ແປ້ງຈາກເຂົ້າຈະຊ່ວຍໃຫ້ນ້ຳຊຸບເຂັ້ມຂົ້ນ.
 5. ຫຼັງຈາກ 15 ນາທີ, ນ້ຳຊຸບຈະເຂັ້ມຂຸ້ນ. ສືບຕໍ່ຄົນເລື້ອຍໆ.
 6. ເພີ່ມເຫັດ.
 7. ເຮັດນ້ຳມັນກະທຽມໂດຍການທອດກະທຽມດ້ວຍນ້ຳມັນຜັກ.
 8. ເທນ້ຳມັນກະທຽມໃສ່ໃນນ້ຳຊຸບ, ແລ້ວນ້ຳຊຸບກໍຈະມີຄວາມພ້ອມ! ຕື່ມເຄື່ອງປຸງທີ່ທ່ານມັກໄດ້ເຊັ່ນກັນ.