ນ້ຳປາເຈ

5 ນາທີ ກະກຽມ

35 ນາທີ ປຸງແຕ່ງ

2 ຈອກ

ກ່ຽວກັບສູດອາຫານນີ້

ເປັນສ່ວນປະກອບທີ່ສຳຄັນສຳລັບອາຫານລາວຫຼາຍໆຢ່າງ. ການກິນແບບສະບັບອັນນີ້ຢ່າງແຊບຊ້ອຍທີ່ເຮັດດ້ວຍເຫັດຫອມ (shiitake) ແລະ ນໍ້າໂກມໂບ (kombu).

ສູດອາຫານໂດຍ: ໂດຍ ຕີນາ ພູມມາລາວັນ
ຮູບພາບໂດຍ: ຄາຍລີ ໂຮບ

ສ່ວນປະກອບ

  • ນ້ຳ 4 ຈອກຕວງ
  • ນໍ້າໝາກຂາມປຽກ ¼ ຈອກ
  • ເຫັດຫອມແຫ້ງ ¼ ອອນ
  • 4×8 ນີ້ວແຜ່ນ ຄອນບູ ໂຄບຸ ແຫ້ງ (ສາຣ່າຍທະເລ)
  • ກະທຽມ 4 ງີມງ່າມ, ຊອຍເປັນປ່ຽງ
  • ເກືອ 2 ½ ບ່ວງໂຕະ
  • ຫອມຫົວໃຫຍ່ໝົກ 1 ຫົວປິ້ງ (ໄໝ້ກຽມ)
  • ຢອດ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ.
Vegan Fish Sauce

ຄຳແນະນຳແຕ່ລະຂັ້ນຕອນ

  1. Bring all ingredients to a simmer in a medium pot, uncovered, over medium heat. Simmer until reduced by half. You should have about 2 cups of liquid. If you have time, let this steep overnight, or up to 24 hours, covered on the counter.
  2. ຕວງຕອງ ແລະ ຖອກໃສ່ໃນຂວດ. ຖ້ານ້ຳປາໜ້ອຍກວ່າ 2 ຈອກຕວງ, ໃຫ້ຕື່ມນ້ຳໃສ່ເພື່ອໃຫ້ເປັນ 2 ຈອກຕວງ. ທ່ານຍັງສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນເຖິງສອງອາທິດໃນອຸນນະພູມທໍາມະດາ.ອຸນນະພູມຫ້ອງ.